Smart society cases

De Smart society cases die Waag in opdracht voor VNG maakte, worden een voor een gepubliceerd op deze website.

Waag en de VNG geven in deze reeks een overzicht van actuele cases rondom digitalisering. De reeks Smart society cases presenteert feiten en dilemma’s en biedt handreikingen voor een betrouwbare en weerbare informatiesamenleving. In deze zoektocht naar de slimme en leefbare maatschappij van de toekomst wordt kritisch gekeken naar hoe nieuwe technologische interventies ingrijpen op het dagelijkse bestaan van mensen en de structuren van hoe we onze maatschappij inrichten. Bij de cases is nadrukkelijk aandacht voor impact op verschillende niveaus en de gevolgen voor de gemeente bij dit soort interventies. Technologie is niet neutraal, daarom kijken we ook op basis van welke waarden en principes de technologische oplossingen worden doorgevoerd.

Bekijk de cases hier (deze lijst wordt aangevuld):

1. Volg jij nog waar je gevolgd wordt?

2. Digitale identiteit: verdeel en beheers

3. Samen meten aan luchtkwaliteit

4. De laadpaal is niet neutraal

5. Data organiseren in de ‘slimme samenleving’