Volg jij nog waar je gevolgd wordt?

Hoe bewoners betrokken kunnen worden bij beleid rondom sensortechnologie in de openbare ruimte.

Lees: Volg jij nog waar je gevolgd wordt?

Volg jij nog waar je gevolgd wordt? Op veel plekken verschijnen sensoren en slimme apparaten die inzicht geven in het gedrag van mensen. Maar hoe moeten gemeenten omgaan met deze technologie en wat hebben bewoners aan de verzamelde data?

Gemeenten, particulieren en private partijen verzamelen graag informatie op straat, bijvoorbeeld met camera’s en trackingtechnologie. Of het nu gaat om het bijsturen van verkeersstromen, het in de gaten houden van afvalbakken of het meten van de luchtkwaliteit: sensordata staat centraal. Maar de roep om zeggenschap over die technologie neemt toe.

In deze casus lees je hoe de gemeente Nijmegen een alternatieve en anonieme manier vond om bezoekersstromen te meten. Het verzamelen van gegevens werd hiermee geminimaliseerd, maar de communicatie naar burgers toe over wat er waar verzameld wordt bleef beperkt. Transparantie is een belangrijk vraagstuk waarover Wijkraad-Oost advies uitbrengt aan de Gemeente Utrecht. Transparantie is een goed uitgangspunt, maar hoe presenteer je informatie op een begrijpelijke manier en zorg je dat burgers kunnen meedenken over het technologiebeleid in hun stad?