digitalisering in Nederland geven we met elkaar vorm

Waag Beleidslab: onderzoeken, ontwerpen, bevragen

De samenleving digitaliseert. De relatie tussen overheid en burger verandert. Overheden en uitvoeringsorganisaties staan voor de uitdaging maatschappelijke vraagstukken digitaal aan te pakken. Wetgeving die onderhevig is aan constante verandering, moet geïmplementeerd worden. Er wordt gesproken over slimme oplossingen, datagestuurd werken, de burger centraal – maar wat betekent dat? En aan wat voor samenleving willen we echt bouwen? 

Waag staat voor waardengedreven digitalisering. De zeggenschap van de gemeenschap wordt vergroot. Dit doen we door middel van creatief onderzoek en ontwerpprocessen waarin alle belanghebbenden betrokken worden. We realiseren trainingen en webinars, waarin overheidsprofessionals leren grip te krijgen op digitalisering. In de zomer van 2020 doen we dit in de vorm van de webinar Open the black box. Voor de Tweede Kamer ontwierpen we de Routekaart Digitale Toekomst.

Waarom Beleidslab?

De bureaucratische reflex: elke burger is ‘m linksom of rechtsom wel eens tegengekomen. Zeker in de digitaliserende samenleving groeit ‘het systeem’ uit zijn voegen. En als bestuurder of beleidsmaker word je er net zo hard mee geconfronteerd. Het geheel blijkt vaak slechter te werken dan de som der delen. Hoe kun je dan nog effectief nieuwe regels en systemen vormgeven? Het Waag Beleidslab richt zich op trainingen en webinars die grip op digitalisering bieden.

Met 25 jaar ervaring op het snijvlak van wetenschap, ontwerp en technologie is Waag uniek gepositioneerd om snel tot de kern door te dringen. Creatieve middelen worden niet geschuwd: zo kan een potje Ganzenborden best helpen om digitale identiteit beter te begrijpen. En in onze webinarserie ‘open the black box’ bekijken we hoe de overheid grip op digitalisering kan krijgen en hoe rollen verschuiven. Ook proberen? Neem contact met ons op.