Data organiseren in de ’slimme samenleving‘

Waar moeten we op letten bij het investeren in datagedreven beleid? De casus van de circulaire economie.

Lees: Data organiseren in de ‘slimme samenleving’

Van de uitwisseling van data wordt in het publieke domein, van gezondheid en wonen tot verduurzaming, veel verwacht. Ook in de omslag naar een circulaire economie speelt data een centrale rol. Om de kringloop te kunnen sluiten moeten partijen die onderdeel zijn van de materiaalketen, bijvoorbeeld bij de productie van kleding, hun data delen. Maar hoe organiseer je dat precies? En hoe kunnen we zorgen dat investeringen in data- en kennisinfrastructuur de maatschappij als geheel ten goede komen?

Gemeenten doen hun best om de uitwisseling van materialen en de daaraan gerelateerde samenwerking rond data, mogelijk te maken. Maar dit vergt dat alle partijen transparant zijn en hun data openbaar maken. Of het nou de gemeentelijke milieudienst is, de gecontracteerde afvalinzamelaar of een circulaire startup: data delen is ingewikkeld.

In deze casus lees je de overwegingen en uitdagingen die gepaard gaan met het realiseren van een slimme grondstofeconomie in Amsterdam. Hoe kunnen beleids- en uitvoeringsprocessen anders worden ingericht? Wat voor opdrachtgeverschap is nodig voor een echt circulaire economie? En hoe kunnen we zorgen dat niet alleen grote platformbedrijven profiteren? Datacommons maken gemeenschappelijk gebruik van gegevens mogelijk, waarbij de gemeenschap gezamenlijk de regels voor toegang en gebruik ervan opstelt.