Samen meten aan luchtkwaliteit

Hoe digitale technologie ‘permanente participatie’ mogelijk maakt.

Lees: Samen meten aan luchtkwaliteit

In een dichtbevolkt land als Nederland is milieukwaliteit een punt van zorg, zowel voor bestuurders als voor inwoners. De vraag naar nauwkeurigere metingen van de leefomgeving neemt toe. Burgers willen weten hoe de actuele situatie bij hen in de straat is en nieuwe metingen kunnen de officiële metingen van bijvoorbeeld het RIVM versterken. Welke rol kunnen burgers hierin spelen?

Met betaalbare, slimme sensoren kunnen burgers zelf aan de slag met het meten van hun leefomgeving. Deze actieve betrokkenheid van burgers maakt ’permanente participatie’ mogelijk. De burgermetingen maken van inwoners ‘smart citizens’: geëmancipeerde burgers in de gedigitaliseerde samenleving.

In deze casus lees je over Hollandse Luchten, een project van de Provincie Noord-Holland dat als doel heeft een constructief gesprek te voeren met burgers en betrokkenen over luchtkwaliteit in de regio. Door burgers eigenaarschap te geven over de sensoren en de meetstrategie kan een gelijkwaardig gesprek gevoerd worden over de lokale situatie. Technologie is hierin niet de oplossing, maar een middel om een nieuwe dialoog te creëren en de gemeenschap te versterken. Een relevant experiment in aanloop naar de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt, waarin monitoring en participatie een grote rol spelen.