Afsluitende bijeenkomst Fietsdatacommons

Hoe gaan data de toekomst van mobiliteit in steden veranderen?

Via routeplanners, deelfietsen en camera’s wordt veel data verzameld binnen de mobiliteitssector. Inzichten uit deze data kunnen van grote waarde zijn voor verschillende partijen in de stad. Maar de fietser is nog grotendeels een blinde vlek in dit geheel. Met als gevolg dat de doorstroming van fietsen veel minder goed kan worden geholpen dan van auto’s. Hoe kunnen we de beschikbare data beter ontsluiten, op een manier die eerlijk is en de fietser controle geeft?

In de mobiliteitssector wordt tegenwoordig veel data geproduceerd, verzameld en gebruikt. In het geval van auto en OV is er een overvloed aan data beschikbaar; dat geldt nog niet voor de fiets. Maar inmiddels neemt het gebruik van apps, e-steps en deelfietsen sterk toe. Ook de gemeente zelf verzamelt data; denk aan telpunten en camera’s.

De gemeente Amsterdam en de Vervoerregio willen die fietsdatastromen graag samenbrengen. Om de stad leefbaar te houden op het gebied van mobiliteit, kunnen inzichten uit data van grote waarde zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe wordt bepaald wat er met onze data gebeurt? Kunnen datastromen van bijvoorbeeld routeplanners en fietstrackers gebruikt worden om de infrastructuur te optimaliseren? Wie heeft toegang tot deze data? En hoe zorgen we dat burgers hier meer grip op krijgen?

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Afgelopen maand heeft het Mobiliteitslab Fietsdatacommons de toekomst van fietsdata verkend, samen met onderzoekers, experts en de inwoners van Amsterdam. Het idee van ‘datacommons’ staat centraal: dataplatformen voor gemeenschappelijk gebruik waarbij de gemeenschap gezamenlijk de regels voor toegang en gebruik opstelt. Datacommons komen van pas in situaties waar persoonlijke data in het spel zijn, waarbij de data afkomstig is van diverse bronnen en op meerdere schaalniveaus. Op die manier kunnen de aangesloten mensen en organisaties hun data pasklaar delen: onder voorwaarden die verschillen per situatie.

Tijdens de kick-off op 26 september keken we met onder andere Ruben Verborgh en Vincent Lau vooruit naar de uitdagingen voor fietsdatacommons: wat voor datatechniek is hiervoor nodig, en wat zijn de specifieke uitdagingen van de fiets? Op deze afsluitende bijeenkomst worden de resultaten van het Mobiliteitslab teruggekoppeld en praten we over de vervolgstappen.

Programma

  • Welkom & Inleiding
  • Pitches van de deelnemers van het Mobiliteitslab. Drie groepjes hebben zich verdiept in drie verschillende cases en gekeken hoe ‘datacommons’ in die contexten kunnen worden opgezet. Zij presenteren de cases en hun bevindingen.
  • Resultaten van het Mobiliteitslab. Wat waren de gezamenlijke inzichten van het lab? Welke ontwerpprincipes zijn er vastgesteld voor fietsdatacommons?
  • Panel: hoe gaan we verder, en wie doet er mee?
  • Afsluiting

Sprekers

  • Suzanne Kieft – Teammanager Kennis & Onderzoek, Vervoerregio Amsterdam
  • Ruben Polderman – Project Manager Smart Mobility bij Gemeente Amsterdam
  • Anna Nikolaeva – Postdoctoral researcher ‘Smart Cycling Futures’, UvA and Utrecht University

Dit lab is mede georganiseerd als onderdeel van het Europese onderzoeksproject MUV (Mobility Urban Values).