Publieksprogramma Fietsdatacommons #1

Publieke startbijeenkomst van het Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Het gebruik van data in de samenleving neemt sterk toe. Ook in de mobiliteitssector wordt tegenwoordig veel data geproduceerd, verzameld en gebruikt. Denk aan informatie van het openbaar vervoer, maar ook de data van routeplanners, e-steps en deelfietsen.

Om de stad leefbaar te houden op het gebied van mobiliteit, kunnen inzichten uit deze data van grote waarde zijn. Maar hoe gaan we daarmee om? Wat gebeurt er met de datastroom van je routeplanner? En hoe kun je als inwoner invloed uitoefenen op wat voor besluiten er worden genomen of wat voor verdienmodellen er op de fietsdata worden gebouwd?

Op deze avond verkennen we, samen met experts én het publiek, de toekomst van mobiliteitsdata beginnend bij de fiets. Wat is een aangename stad om in te fietsen? En hoe kunnen datastromen gebruikt worden om de infrastructuur te optimaliseren?

Deze publieksavond is de kans om jouw perspectief te laten horen. De input van het publiek zal worden meegenomen naar de designbijeenkomsten van het Mobiliteitslab Fietsdatacommons.

Dit programma is in het Nederlands. Entree is gratis, registreren kan via Pakhuis de Zwijger.

Programma


  • 20.00 Introductie

  • Wat zijn datacommons? Q&A met Socrates Schouten, hoofd van het Commons Lab bij Waag.
  • Keynote door Ruben Verborgh, professor semantisch-webtechnologie aan de Universiteit Gent en onderzoeker aan de Decentralized Information Group van MIT. Samen met Sir Tim Berners-Lee, uitvinder van het World Wide Web, werkt hij aan Solid: een nieuwe architectuur voor het web.

  • Gesprek met Vincent Lau, gemeente Amsterdam, en Janine Hogendoorn, directeur Ring-Ring.
  • 22.00 Afsluiting

Datacommons

In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we hoe het gebruik van fietsdata kan worden vormgegeven. Dat doen we aan de hand van het concept van datacommons. Datacommons zijn dataplatformen voor gemeenschappelijk gebruik waarbij de gemeenschap gezamenlijk de regels voor toegang en gebruik opstelt. De datacommons zijn een nieuwe manier om de data te organiseren en terug te geven aan de burger.

Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Het Mobiliteitslab Fietsdatacommons wordt georganiseerd door CTO Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en Waag. We werken uit op basis van welke randvoorwaarden de verschillende partijen data willen delen binnen datacommons. Dit doen we door middel van publieksavonden en drie designsprints, waarvoor inwoners, ondernemers en beleidsmakers zullen worden uitgenodigd.

Sprekers

  • Ruben Verborgh is professor semantisch-webtechnologie aan de Universiteit Gent en onderzoeker aan de Decentralized Information Group van MIT. Samen met Tim Berners-Lee, uitvinder van het www, werkt hij aan Solid: een nieuwe architectuur voor het web.
  • Vincent Lau is adviseur verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam. Hij houdt zich bezig met vraagstukken rondom smart mobility en maakt deel uit van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad. Vincent zal inzicht geven in de stand van de techniek, de visie van de gemeente op fietsdata, slimme mobiliteit en de projecten die de komende tijd op til staan.
  • Janine Hogendoorn is oprichtster en directeur van Ring-Ring®, een platform dat waarde toekent aan daadwerkelijk fietsgebruik. De sociale- en impact onderneming zorgt ervoor dat elke fietskilometer een waarde krijgt die het verdient vanuit vijf elkaar versterkende stakeholders: inwoners, winkels, zorgverzekeraars, (lokale) overheden en werkgevers. Janine is daarnaast expert op het gebied van gedragsverandering en duurzame mobiliteit.

Het mobiliteitslab fietsdatacommons is onderdeel van het Europese programma MUV, Mobility Urban Values. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 723521.