Webinarserie digitalisering: open the black box

Ben je werkzaam bij de overheid en wil je jezelf in deze zomer bijspijkeren in de wereld van de digitalisering? Doe dan mee aan de webinarserie digitalisering en open the black box!

Ben je werkzaam bij de overheid en wil je jezelf deze zomer bijspijkeren in de wereld van de digitalisering? Doe dan mee aan de webinarserie digitalisering en open the black box! 

Digitale technologie dringt tot in de vezels van de samenleving door en roept vraagstukken op voor beleid en bestuur. Dat brengt kansen met zich mee voor doelmatiger en efficiënter bestuur, maar de praktijk is ook weerbarstig. Zoveel succesvolle oplossingen als er zijn ontwikkeld, zoveel projecten zijn er ook de mist in gegaan, met alle financiële en democratische gevolgen van dien. De vraag die dit oproept: onder welke omstandigheden levert een sterk gedigitaliseerde samenleving kansen op voor democratisering, en onder welke omstandigheden wordt deze juist bedreigd?

In de vierdelige webinarserie van Waag, Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), Provincie Utrecht en iBestuur bekijken we hoe de overheid grip op digitalisering kan krijgen en hoe rollen verschuiven. Deelnemers ‘zoomen uit’ vanuit voorbereide casuïstiek om hun rollen in de zich ontwikkelende informatiesamenleving te bespreken. Niet alleen de rol van de overheid, maar ook die van de bewoner wordt besproken.

Meld je aan via het formulier.

Agenda & thema’s 

Toegang online omgeving: 09:45 uur.
Start programma: 10:00 uur.
Einde programma: 11:00 uur.

#1: De overheid als techbedrijf | Donderdag 30-07 

#2: De mens in de machine? | Donderdag 13-08

#3: Participatie in de slimme, digitale samenleving | Donderdag 27-08 

#4: Van datavoorwaarden naar datacommons | Donderdag 10-09

De thema’s die worden behandeld in de webinarserie bieden concrete voorbeelden en lessen voor bestuurders, raads- en statenleden en ambtenaren die hun perspectief op digitalisering en datagebruik willen verrijken en onderling de discussie willen aangaan. In de webinar gaan experts van Waag in gesprek met mensen werkzaam in of rond de overheid. Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd te reageren op stellingen en vragen live in te sturen. De serie is niet bedoeld om details over technieken uit te lichten, maar om technische ontwikkelingen bestuurlijk, politiek en ambtelijk te kunnen wegen en kwalificeren.

Voorafgaand aan de webinars ontvangen deelnemers alle informatie rond de thema’s en programma van de afleveringen. Op de donderdagochtend is de online ruimte open om 09:45 en begint de webinar om 10:00 uur. 

Deze webinarserie wordt mede ontwikkeld met ondersteuning van de Provincie Utrecht en de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA).