Wat is toegankelijke publieke dienstverlening?

De voorwaarden waarop datagedreven dienstverlening de administratielast voor de burger kan wegnemen

Lees: Wat is toegankelijke publieke dienstverlening?

Veel diensten en administratieve processen van de overheid zijn digitaal toegankelijk gemaakt. Maar er is een grote groep burgers die niet digitaal kan of wil deelnemen. Digitalisering dreigt een deel van de bevolking uit te sluiten, terwijl digitale technologie juist ook kansen biedt om burgers op een toegankelijke en gepersonaliseerde manier met de overheid in contact te brengen. Hoe kunnen we de mogelijkheden van technologie beter benutten?

Bijna een kwart van alle inwoners heeft moeite om effectief contact te krijgen met de overheid als zij de overheid nodig hebben. Terwijl alle inwoners moeten kunnen vertrouwen op de dienstverlening van de gemeente. Om dienstverlening te digitaliseren, werken gemeenten vaak samen met marktpartijen die software leveren of data verwerken. Hoe kunnen we strategisch gebruik maken van de nieuwste digitale technologie├źn om diensten voor alle burgers toegankelijk te maken, zonder in te leveren op publieke waarden als autonomie en privacy?

In deze casus lees je dat hoe een burger een incident zoals een gestolen portemonnee afhandelt sterk samenhangt met persoonlijke omstandigheden. Ieder mens heeft, afhankelijk van zijn voorkeuren en (on)vermogens, een andere behoefte aan contact met de overheid. De huidige mix van digitale en offline dienstverlening blijkt in sommige gevallen nog onvoldoende toereikend. De casus biedt handvatten voor de transformatie naar een verantwoordelijke datagedreven overheid.