Hoe São Paulo weer grip kreeg op Uber

Op zoek naar up-to-date vormen van regulering van platformbedrijven in de stad

Lees: Hoe São Paulo weer grip kreeg op Uber

Diverse steden worstelen met de stormachtige opkomst van platformbedrijven, die grote verandering teweeg brengen in sectoren zoals toerisme en vervoer.  De groei van platforms zoals Airbnb en Uber tonen aan dat steden het meestal afleggen tegen de inventiviteit van platforms en het gebrek aan wetgeving op nationaal of Europees niveau. De huidige regulering stamt uit de tijd dat platformbedrijven nog niet bestonden en schiet tekort. Hoe kunnen overheden controle krijgen en ervoor zorgen dat platforms een bijdrage leveren aan de maatschappij? 

Op het gebied van mobiliteit zorgen nieuwe taxidiensten en andere vormen van deelvervoer voor grote veranderingen. Hoewel de parkeerdruk kan afnemen door minder auto’s, neemt het aantal autoritten en milieuvervuiling juist toe. Ook zorgen de platforms voor uitdagingen door hun concurrentie met de reguliere taxi-industrie, slechte arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en grootschalige dataverzameling.

In deze casus lees je hoe São Paulo omgaat met de opkomst van taxiplatforms. De stad heeft een systeem van variabele heffingen ingevoerd om taxiplatforms te kunnen reguleren. Ondanks dat ook hier frictie is tussen platform en stad, heeft São Paulo een model gevonden waarbij de stad ‘aan zet is’ en grip kan houden terwijl ook het platformmodel ruimte behoudt.