Het Waternet Participatie-framework

Een handleiding en toolkit voor participatief werken.

Lees: Het Waternet Participatie-framework

Samen met Waternet publiceert Waag een framework voor participatief werken. Het framework laat met praktijkvoorbeelden van Waternet zien waarom participatie steeds belangrijker wordt. Maar we gaan ook in op de lastige en grillige kanten van participatie. Want participatie gaat niet alleen om inspraak of het nieuwe partijen: het gaat ook over verschuivende verantwoordelijkheden. Dat ligt altijd ingewikkeld en vraagt om een proces dat open en flexibel is. En soms leidt het tot uitkomsten die van tevoren niet te voorspellen waren. Het Waternet Participatie-framework bevat een praktische handleiding voor participatietrajecten. Participatie is zowel een proces, een houding als methodiek. Allen komen in het framework aan bod, inclusief methodes en tools.

Het framework inspireert, is een praktische handleiding en geeft een aanzet tot visievorming. Het is onder begeleiding van Waag participatief tot stand gekomen met een brede groep van Waternetters.