Eindverslag Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Naar een publieke data-infrastructuur waarmee de stad en haar burgers grip houden op de (fiets)mobiliteit.

Lees het eindverslag Mobiliteitslab Fietsdatacommons

Waag onderzocht in het Mobiliteitslab Fietsdatacommons in samenwerking met CTO Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam¬† welke rol datacommons kunnen spelen bij het gebruik van fietsdata. Het gebruik van apps, e-steps en deelfietsen neemt sterk toe. En ook de gemeente verzamelt data over fietsen in Amsterdam: denk aan telpunten en camera’s. Amsterdam wil deze gegevens graag samenbrengen: alle marktpartijen moeten ‘hun’ data delen met de overheid. Maar hoe zit het met de burgers, die ook eigenaar zijn van de data?

In het mobiliteitslab werkten verschillende stakeholders mee aan het vormgeven van een datacommons. Het lab kwam uit op twee belangrijke doelen: het beschermen van data en digitale soevereiniteit van de fietser in de stad, en het verbeteren van de fietservaring in Amsterdam. Dat levert een spanningsveld op, maar de doelen zijn wel degelijk met elkaar te rijmen, blijkt uit het eindverslag van het Mobiliteitslab Fietsdatacommons.