Data als publiek goed

Data als publiek goed. Een politiek-filosofische analyse

Is data een publiek goed en zo ja, wat betekent dat precies?

In de digitaliserende samenleving komen steeds vaker vragen op over dataeigenaarschap, privacy en data-ethiek. In deze zoektocht wordt regelmatig teruggegrepen op noties van publieke belang en burgerschap. In dit paper wordt een overzicht gegeven van verschillende argumenten om data te begrijpen als publiek goed of als algemeen belang. De verschillende argumenten en visies van wetenschappers en organisaties probeer ik te begrijpen respectievelijk in de liberale en republi- keinse politiek-filosofisch traditie. Om ‘data’ in zijn algemeenheid als publiek goed te beschouwen is problematisch: bepalen of, en welke, data een publiek belang dienen kan enkel worden bepaald op basis van een afweging tussen verschillende waarden in verschillende contexten. Die afweging van waarden en contexten is inzet van het datacommons-discours. Dat discours lijkt zich beter te voegen met republikeinse noties van gemeenschappelijk goed en burgerschap dan met liberale. Het republi- kanisme is echter niet vrij van kritiek waar ook het concept van datacommons potentieel vatbaar voor is.

Lees hier het essay van Teuntje Bril: Data als publiek goed (2019)