Open Planbureau gaat 23 november van start

Het commons-perspectief als nieuwe bril voor beleidsanalyse

Op woensdag 23 november vindt de start van het Open Planbureau plaats. Tijdens deze eerste bijeenkomst gaan we in vogelvlucht over het economische landschap van 2016. We nemen daarbij niet het traditionele perspectief van werkgelegenheid, consumentenvertrouwen en economische groei, maar zetten een nieuwe bril op: we gebruiken een commons-perspectief.

Waar wordt het gemeengoed geschaad door privatisering van stedelijke, digitale en ecologische waarde? Waar ontstaan kansen voor generatieve, sociale en duurzame modellen? Aan de hand van casussen over vastgoed en de woningmarkt, big data, ecologische duurzaamheid en de creatieve stad bekijken we waar de commons-economie wel en niet werkt.

Heeft u een eigen relevante casus? Dan bespreken we die ook. Zo verzamelen we divers materiaal en beginnen we aan een codificatie van onze sociale en economische situatie aan de hand van een commons-perspectief.

Aanmelding