Masterclass Netpolitiek

Meld je aan voor de Masterclass Netpolitiek, die Waag in samenwerking met partners geeft. Het thema is dit jaar de Public stack.

Digitale identiteit, open data, copyright en privacy: internetpolitiek staat steeds vaker centraal in het publieke debat. Om onze informatiemaatschappij de komende jaren succesvol te besturen is stevige kennis van technologische ontwikkeling cruciaal. Achter internet en technologie gaan immers fundamentele vragen schuil, die een grote impact hebben op onze samenleving. 

Internet Society NL, Netwerk Democratie, Bits of Freedom, Rathenau Instituut en Waag organiseren de Masterclass Netpolitiek. In deze serie bijeenkomsten komen deelnemers meer te weten over de belangrijkste onderwerpen op het grensvlak van technologie en politiek. Het doel van de sessies is om (toekomstige) besluitvormers van de informatiemaatschappij actuele kennis, praktische handvatten en relevante voorbeelden te geven waarmee ze weloverwogen standpunten kunnen innemen. 

Bij elke masterclass presenteren topsprekers en oorspronkelijke denkers hun visie op actuele thema’s op het gebied van internetpolitiek. Rode draad voor het programma van dit najaar is de Public stack. De Public stack is een methode die helpt om inzicht te krijgen in de wijze waarop technologie is bedacht, ontworpen en ontwikkeld. Tijdens de masterclasses is veel ruimte voor informele uitwisseling en reflectie. 

De masterclass Netpolitiek bestaat uit zeven bijeenkomsten, die van 26 oktober tot 14 december elke maandagavond van 20:00 tot 22:00 plaatsvinden. Interesse? Meer informatie vind je op de website

meld je aan

Internet Society NL
ISOC streeft naar een internet dat bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Daarom stimuleert zij de verspreiding, het gebruik en toepassingen van het internet in internationale context. Daarnaast probeert ISOC te zorgen voor een brede maatschappelijke discussie over internet en een evenredige vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Netwerk Democratie
Netwerk Democratie is een platform voor democratische innovatie. Netwerk Democratie staat voor een veerkrachtige democratie die met behulp van nieuwe technologie alle leden van de samenleving betrekt en verbindt. Als netwerkorganisatie creëert Netwerk Democratie innovatieve samenwerkingsverbanden tussen traditionele politieke instituties, wetenschappers en innovatieve pioniers. Netwerk Democratie stimuleert dit door slim gebruik te maken van het internet en digitalisering en reikt burgers hier nieuwe instrumenten mee aan; om zich te organiseren, te participeren in het democratische proces en zich te informeren over besluitvorming binnen de overheid.

Bits of Freedom
Bits of Freedom komt op voor vrijheid en privacy op internet. Bits of Freedom zorgt dat overheid en bedrijfsleven onwenselijk beleid terugdraaien en wenselijk beleid invoeren. Om dat te bereiken werkt Bits of Freedom intensief samen met hun achterban. Hun kracht is de combinatie van expertise, een constructieve lobby waar mogelijk en scherpe actie waar nodig. Het doel van Bits of Freedom: een internet dat open is voor iedereen, waar iedereen informatie digitaal kan delen en waar privé-communicatie privé blijft.

Rathenau Instituut
Het Rathenau Instituut houdt zich al ruim dertig jaar bezig met onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving. Het Rathenau Instituut doet dit jaar onderzoek naar de digitale samenleving, maakbare levens, kennisgedreven democratie en vitale kennisecosystemen.