Digitale democratie in de praktijk

Praktische tips voor gemeenten die met digitale participatie werken: Waag werkte mee aan de gids Digitale Democratie in de praktijk.

In Madrid besluiten jaarlijks meer dan 90.000 mensen via een online platform wat er gebeurt met 100 miljoen euro uit het stadsbudget. Het is een goed voorbeeld van digitale participatie: door middel van online tools kun je als gemeente burgers bij je besluitvorming betrekken. Dat maakt de lokale democratie weerbaarder, en het kan een stem geven aan een stille meerderheid.

In de Proeftuin versterking digitale democratie werkt Waag met het ministerie van Binnenlandse Zaken, Netwerk Democratie en ICTU samen aan tools waarmee gemeenten digitale participatie kunnen inzetten en mensen direct kunnen betrekken bij hun besluitvorming. In de gids Digitale Democratie in de praktijk worden praktische tips, advies en voorbeelden gegeven aan gemeenten die aan de slag zijn gegaan met digitale participatie en dit nu willen invoeren, of al met de invoering begonnen zijn. De handreiking werd geschreven vanuit Netwerk Democratie, Waag leverde de bijdrage over open- versus closed source oplossingen voor participatieplatforms.

Bekijk de gids Digitale Democratie in de praktijk