Algoritme: de mens in de machine

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceert Waag een onderzoek naar richtlijnen voor het gebruik van algoritmen.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeſt Waag een onderzoek gedaan naar ‘richtlijnen voor het gebruik van algoritmen’, op basis van twee casussen bij de politie en het UWV. 

De politie (keuzehulp bij formulier online aangiſte internetoplichting) en het UWV (Werkverkenner) stelden uitgebreide documentatie beschikbaar over het ontwerp van beide applicaties. Naast bureauonderzoek hielden we gestructureerde interviews met acht teams die in verschillende rollen betrokken zijn bij ontwerp en gebruik van deze applicaties. Tot slot organiseerden we een werksessie waarbij ook een aantal andere overheidsorganisaties vertegenwoordigd waren. 

De bevindingen zijn nu gebundeld in de publicatie Algoritme: mens in de machine.

Download hier een exemplaar

Het onderzoek werd uitgevoerd door Job Spierings en Sander van der Waal. 

Op 20 april 2020 reageerde het kabinet op het onderzoek. Lees de reactie hier.

‘De uitkomsten van het onderzoek door Waag | Technology and Society en van de impactanalyse zullen door de ministeries van JenV en BZK, in afstemming met relevante departementen, worden gebruikt om de richtlijnen aan te scherpen en zullen verder betrokken worden bij een evaluatie van de richtlijnen die na de zomer plaats zal vinden.’ – uit reactie kabinet op het onderzoek.